gorrilaglass
България, 1 Януари, 1970, Жена, София
Пълно описание